skip to Main Content

Disclaimer ZwApp.info

Hoewel de informatie op deze site zo actueel mogelijk wordt weergegeven, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en behouden van de inhoud van deze website. Synappz neemt geen verantwoordelijkheid voor het foutief gebruik van de geboden informatie, een verkeerde interpretatie van de teksten of de juistheid ervan.

Uiteraard stellen wij het op prijs als u vermeende onvolledigheden en/of onjuistheden aan ons meldt ( info@synappz.nl ).

Bescherming persoonsgegevens / veiligheid website

Synappz Medical Apps vindt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak. Eventueel verzamelde informatie over bezoeken van gebruikers aan de website worden in anonieme vorm gebruikt voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar kunnen nooit worden herleid naar individuele personen. Wij gebruiken de eventueel door u persoonlijk verstrekte gegevens enkel ten behoeve van de afhandeling van uw informatieverzoek, aanvraag of reactie.

Links

Mogelijk dat op deze website een aantal verwijzingen (links) opgenomen zijn naar websites van derden. Deze links vallen buiten de controle van Synappz en kan dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Back To Top