skip to Main Content

Jouw zwangerschap in jouw handen

Een zwangerschap is altijd een bijzondere tijd en meestal een tijd van blijdschap, veel emoties, en heel veel vragen. Als zorgverlener probeer je de zwangeren zo goed mogelijk te begeleiden gedurende de hele zwangerschap. Belangrijk hierbij is dat zwangeren eenduidige informatie krijgen die passend is bij hun situatie. ZwApp+ helpt daarbij.

ZwApp+ is een app samen ontwikkeld met zorgverleners in de regio, die zwangeren voorziet van betrouwbare informatie passend bij het profiel van de zwangere en het moment van de zwangerschap of kraamtijd.

De eenduidige informatievoorziening in de regio ondersteunt de Integrale geboortezorg.

Alle informatie die nodig is

Als zorgverleners in de eerste en tweedelijns, weten jullie welke informatie belangrijk en relevant is op welk moment van de zwangerschap. Daarom vullen jullie ZwApp+ zelf met deskundige informatie afgestemd op de regionale protocollen binnen het Verloskundig SamenwerkingsVerband. Deze informatie kan bestaan uit artikelen, video’s en links naar andere belangrijke sites.

Doordat de zwangere beter en vooraf wordt geïnformeerd, verlopen de consulten efficiënter. Ook kunnen zij deze informatie op elk moment weer opzoeken waardoor deze informatie beter wordt opgenomen.

Mijn overzicht

In ZwApp+ vinden gebruikers een dagboek waarin ze zelf gewicht, stemming, bloeddruk, en eerste leven kunnen bijhouden. Ook kunnen ze zelf notities maken en eigen foto’s toevoegen.

Het is mogelijk om dit onderdeel van ZwApp+ op verzoek verder uit te breiden of aan te passen. Neem hiervoor contact met ons op.

Ook treffen ouders bovenin het scherm berichten en artikelen uit het zorgpad die nog niet gelezen zijn.

De tijdlijn

Om zwangeren stap-voor-stap te begeleiden kunnen er zorgpaden worden aangemaakt. Deze zorgpaden vullen jullie zelf met berichten, artikelen en healthcards, die passend zijn bij het moment van zwangerschap. Zo kunnen jullie zwangeren gedurende de zwangerschap van persoonsgerichte informatie voorzien. Dit maatwerk zorgt ervoor dat ZwApp+ aansluit bij jullie populatie.

Deze zorgpaden worden voor de gebruiker weergeven in de tijdlijn. Zo ontstaat voor de gebruiker een overzichtelijk dagboek van alle gebeurtenissen en berichten die kan worden opgeslagen als naslagwerk.

Inzichten

De ontwikkeling van gewicht, stemming, en bloeddruk worden weergegeven in overzichtelijke grafieken. Zo kunnen zwangeren de ontwikkeling hiervan zelf bijhouden. 

Het is ook mogelijk om als zorgverlener data in te zien op afstand. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Meer

In het ‘Meer’ menu kun je als gebruiker een geboorteplan maken. Dit plan kan gedeeld worden via e-mail. Ook kan de gebruiker gegevens van hun zorgaanbieders zoals VSV of ziekenhuis terug vinden in het ‘Meer’ menu. 

AppStore
GooglePlay
Back To Top