skip to Main Content

Bij een risicovolle zwangerschap lijdt de moeder aan het begin of tijdens de zwangerschap aan een ziekte die mogelijk kan leiden tot complicaties voor zowel moeder als kind. Voorbeelden zijn hoge bloeddruk, diabetes of een hoge BMI. Frequente en medische controles zijn dan noodzakelijk.

ZwappPro is een digitaal platform voor thuismonitoring van hoogrisicozwangeren. Dit is minder belastend voor de zwangere en kan leiden tot minder opnames en lagere kosten.

ZwappPro bestaat uit 2 componenten:

Portal_zwapppro_NL

Portaal voor ziekenhuizen

In het portaal voor ziekenhuizen kunnen zorgverleners zwangere vrouwen uitnodigen, zorgpaden aanmaken, informatie beheren en gegevens monitoren bij thuismonitoring.

 • Artikelen en video’s beheren in het Content Management Systeem
 • Het creëren van eenmalige zorgpaden voor stapsgewijze relevante informatie voor zwangere vrouwen. Een zorgpad bestaat uit een chronologische tijdlijn die specifieke gegevens van de zwangere vrouw verzamelt en stap voor stap relevante informatie en ondersteunende berichten deelt.
 • Zwangere vrouwen uitnodigen voor een specifiek zorgpad met vooraf ingevulde relevante informatie en berichten, b.v. ‘Op afstand meten van hoge bloeddruk’. Het is zelfs mogelijk om een ​​zwangere vrouw voor meerdere zorgpaden tegelijk uit te nodigen, of zorgpaden aan te maken voor de kraamperiode.
 • Bewaking op afstand van specifieke gegevens (bijv. bloeddruk, vragenlijsten, misselijkheid, pijn, gewicht).

App voor zwangeren

ZwappPro biedt vrouwen de tools om relevante gegevens bij te houden, vragenlijsten in te vullen, relevante informatie te lezen, notificaties en feedback te ontvangen en een geboorteplan in te vullen.

Mijn overzicht

Bovenaan het scherm worden zwangere vrouwen virtueel gecoacht om artikelen en berichten te lezen of taken voor die dag uit te voeren. Dit is vooraf vastgelegd in het eenmalige zorgpad in het ziekenhuis.

 • Afhankelijk van het type zorgpad kunnen vrouwen bloeddruk, glucose, klachtenvragenlijsten, harde buiken, bewegingen, pijn, gewicht, misselijkheid, enz. bijhouden. Dit onderdeel kan gemakkelijk worden uitgebreid met vragenlijsten of andere relevante parameters voor thuiscontrole.
 • ZwappPro kan eenvoudig worden aangesloten op verschillende CE-apparaten zoals een bloedglucosemeter, bloeddrukmeter, weegschaal, enz.
 • Feedback van de beoordeling van het CTG door de zorgverlener.
 • Voeg eigen foto’s en persoonlijke herinneringen toe om een gedenkwaardig dagboek te maken.

Tijdlijn

Het specifieke klinische zorgpad begeleidt de zwangere vrouw stap voor stap door de zwangerschap. Meerdere zorgtrajecten tegelijk zijn mogelijk.

De tijdlijn van het zorgpad toont items in chronologische volgorde:

 • De artikelen en berichten die relevant zijn voor hun specifieke zorgpad.
 • Alle items die zij zelf ingevuld hebben in hun overzicht.
 • De voortgang van de zwangerschap.

Over het geheel genomen creëert de tijdlijn een waardevol dagboek met memorabele gebeurtenissen die kunnen worden geëxporteerd, opgeslagen of afgedrukt, en bewaard voor later.

Inzichten

De ontwikkeling van bloeddruk, gewicht, beweging en andere overzichtspunten worden weergegeven in duidelijke grafieken. Zo kan de zwangere zelf de ontwikkeling bijhouden en is ze meer betrokken bij de zorg. Dit kan helpen om haar gerust te stellen.

Bibliotheek

In de bibliotheek vindt de zwangere alle educatieve informatie zoals relevante artikelen en video’s. Tijdens een consultatie kan de zorgverlener naar deze informatie verwijzen. Zo kunnen zwangere vrouwen in hun eigen tijd alle informatie teruglezen of zelf nieuwe informatie zoeken.

Meer

In het “meer menu” vindt de zwangere alle informatie die niet rechtstreeks verband houdt met de zwangerschap. Het bevat een GDPR-overzicht, verbonden apparaten, alle ziekenhuisafspraken in één overzicht en een geboorteplan.

Back To Top